Menu

Rastafari

0 CommentRastafari neboli rastafariánství je ve skutečnosti náboženské hnutí původem z Jamajky a vzniklo ve 30. letech 20. století.
 
V tomto náboženství se prolínají především prvky židovství a křesťanství, částečně také islámu a jiných animistických věr (víra v nesmrtelnost duše, duchovno).
 
Jeho vyznavač je označován jako rasta, rastaman, rastafarián.
 jimi hendrix
Rastafariánství stejně jako jiná náboženství dodržuje určité zásady a má své symboly.

 • nepožívá se alkohol
 • nekonzumuje se maso
 • při uctívání se používají symboly převzaté z judaismu – židovská hvězda, lev z kmene Juda
 • dredy
 • etiopská trikolóra
 • kouření marihuany
 • hudba reggae

 
Rastafariánská filozofie nabádá k:

 • míru
 • harmonii
 • lásce
 • sjednocení

 muž s dredy
Jak vůbec rastafariánství vzniklo?
Důležitou osobností pro celé hnutí byl jamajský černošský aktivista Marcus Mosiah Garvey.
Ten v roce 1920 předvídal nástup černého krále, tedy mesiáše. O deset let později v dnešní Etiopii byl opravdu korunován černošský císař Haile Selassie. To znamenalo pro většinu obyvatel naplnění proroctví.
Podle císařova předkorunovačního titulu a jména rás Tafari Makonnen rastafariáni své jméno odvodili.
Filozofie rastafariánů vychází především z předpokladu, že karibští černoši, kteří sem byli zavlečeni jako otroci, jsou potomci krále Šalamouna a královny ze Sáby. Považují se za ztracený izraelský kmen a ve znaku mají proto Judského lva.
Tímto se dostáváme k významu dredů. Dredy mají totiž připomínat lví hřívu.
Císař Haile Selassie I. je v této víře klíčovou osobností, považují ho za inkarnaci boha Jaha a věří, že nastane soudný den, kdy bude všechen africký lid vyveden ze světa hříchu.
K rozšíření rastafari nepochybně přispěl hudební styl reggae. Tímto stylem je nám dobře známý zpěvák Bob Marley.
Kouřením marihuany (Kay) se rastafariáni mohou přiblížit ke svému bohu Jahovi a komunikovat s ním.

3/5 - (1 vote)