Menu

Proč si lidé vybírají bydlení na Vysočině ve vlastním domě

0 CommentZajištění vlastního zázemí, tedy jinými slovy bydlení, je jedna ze základních životních potřeb každého z nás. Mít svůj vlastní prostor kolem sebe, který obýváte, a kde relaxujete, nabíráte sílu do dalších dnů a realizujete své smělé plány a tvůrčí záměry, je k tomu všemu nezbytnou podmínkou, ovšem je velký rozdíl v tom, zda je byt či dům váš, anebo jej obýváte pouze na základě nájemní smlouvy. Pronájmy jsou výhodné zejména pro mladé, zvláště pak pro dobrodruhy, kteří rádi střídají zaměstnání a místa pobytu, jsou spíše přelétaví a stěhují se jen s pár věcmi v kartonových krabicích.

večerní Telč

Každý se však takto nechová, a jakmile stárneme, zakládáme rodiny, máme vlastní děti či dokonce vnoučata, obvykle zatoužíme se někde již natrvalo usadit a více se, jak se říká, uzemnit. Není na tom nic špatného, naopak, máme pak lepší vztah k okolnímu prostředí, k přírodě a k lidem kolem nás. Pravděpodobně se tak rozhodoval i pan Zhouf HB stavby, který si nechal vystavět na klíč dům na Vysočině. Rádi bychom vám zde v krátkosti naznačili, proč zrovna Českomoravská vrchovina je lokalitou, která stojí za to, stavět vlastní obydlí na vlastním stavebním pozemku.

zámek Telč

Je řídce osídlená – menší hustota zalidnění činí z Vysočiny lokalitu poklidnou, tichou a rozhodně ne tak stresující, jak je tomu ve větších městech a v jiných lokalitách. O Vysočině se také dozvíte v souvislosti s Muzeem rekordů a kuriozit v Pelhřimově a třemi velmi významnými městy Telč, Dačice a Slavonice.

Málo průmyslu – pozitivní vliv na kvalitu života má i čistá příroda, nezasažená průmyslovou výrobou, kde převažuje zemědělství či lesnictví.

Přírodní památky – chráněných krajinných oblastí a přírodních památek je zde celá řada, vzpomeňme kupříkladu Milovský rybník, rybník Velké Dářko, Malínskou skálu, Devět skal, Přírodní park Štarkov, Buchtův kopec, Paseckou skálu a mnoho dalších.