Menu

Alkohol i drogy jsou nebezpečné i pro vaši psychiku. Jak?

0 Comment

Kromě varovných signálů vztahujících se ke konzumaci alkoholu nebo drog ve zvýšené míře, které jsme jistě dostávali během našeho dospívání z různých směrů, bychom neměli opomíjet ani ty, o kterých toho na první dobrou příliš nevíme.

To, že alkohol je vysoce škodlivý pro naše játra, mozek a že intoxikace alkoholem způsobuje různá poškození našich orgánů, je bohužel již samozřejmostí. Stejně jako fakt, který nás má trochu uklidnit a povzbudit a který říká, že občasná konzumace v rozumné míře není pro náš organismus zas tak nebezpečná.
sklenice červeného

To samé platí i o lehkých drogách – marihuana je často vyzdvihována jako posilovač inspirace pro umělecky založené osoby, stejně jako spousta opiátů. A co se týče stimulantů? Experimentovat je dnes běžná praxe a na množství nebo kvalitu těchto látek se příliš nehledí. Jsou dostupné – pokud znáte ty správné osoby – a o to více nebezpečné.

Intoxikace těmito látkami nám však může přinést něco mnohem závažnějšího, než nepříjemnou kocovinu druhý den. Podle MKN (Mezinárodní klasifikace nemocí) se tyto následky zařazují pod Duševní poruchy – jedná se konkrétně o klasifikaci F10 – F19 – Poruchy duševní a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek.

Jedná se o poruchy, které mají různou míru závažnosti – od nekomplikované intoxikace, přes častější škodlivé užívání až do fáze, kdy tyto látky mohou způsobit našemu mozku trauma nebo trvalé následky (např. různé typy psychotických poruch nebo demenci). Co mají společného? Pro všechny je typické, že postižená osoba užívá jednu nebo více návykových látek, které mohou nebo nemusí být předepsány lékařem.
pití na pláži

A které to jsou?

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním …

1)      F10 – alkoholu

2)      F11 – opioidů

3)      F12 – kanabinoidů

4)      F13 – sedativ nebo hypnotik

5)      F14 – kokainu

6)      F15 – jiných stimulancií, včetně kofeinu

7)      F16 – halucinogenů

8)      F17 – tabáku

9)      F18 – prchavých rozpouštědel

10)   F19 – více drog a jiných psychoaktivních látek