Menu

Jak se počítá u SEO optimalizace cena

0 Comment


Každá firma, bez ohledu na svou velikost, byla založena v první řadě především proto, aby svému majiteli či majitelům přinášela zisk. A ten by měl být ideálně čím dál vyšší, přičemž tempo růstu musí přesahovat tempo růstu inflace.

 

K tomu je však potřeba, abychom si udrželi stávající zákazníky, a zároveň získávali stále nové. K tomuto účelu se využívá nejrůznějších propagačních technik. Z nich je mezi běžnou veřejností zdaleka nejznámější klasická reklama, ať už televizní, tisková či jiná, avšak rozhodně to není jediný způsob propagace firmy.

 

seo1

 

Jednou z často užívaných metod je i optimalizace webových stránek pro vyhledávače, známá také pod svou anglickou zkratkou SEO. Jejím cílem je upravit web firmy tak, aby se po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů objevil její odkaz v seznamu výsledků na jednom z prvních míst.

 

Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o metodu poměrně náročnou především na lidské zdroje, svěřuje se její aplikace obvykle externím firmám, které se na ni specializují. Ty si však samozřejmě za svou práci nechají zaplatit. Mnoho manažerů se tedy ptá, zda je u SEO optimalizace cena https://www.seolight.cz/cenik-seo, kterou si účtují, adekvátní.

 

K tomu je potřeba zjistit, co vše tuto částku tvoří. Prozatím ponechme stranou zisk firmy a soustřeďme se na její náklady.

 

V první řadě jsou to platy zaměstnanců. Jak již bylo řečeno, tato metodika vyžaduje práci poměrně velkého množství lidí, a ani oni to nedělají zadarmo.

 

seo4

 

Dále zde máme náklady spojené s analýzou klíčových slov, jako je koupě softwaru a potřebné techniky. Ani to totiž není ani zdaleka nejlevnější záležitost.

 

No a v neposlední řadě je to koupě či pronájem prostoru na webových stránkách, kde budou uveřejňovány podpůrné články. Zde je dobré vzít v úvahu, že těchto musí být co možná největší množství.

 

Jak je vidět, je toho hodně, co je potřeba zaplatit, a to ani nemluvíme o zisku. Je tedy jasné, proč jsou ceny tak vysoké. Ale věřte, že to za to rozhodně stojí.